• Merhabalar sevgili dostlar, Rabbyte.net olarak kuruluş ve sürdülüş amacımız; Tamamen ücretsiz olarak Veri barındırma (Hosting) sektörü için döküman ve faydalı içerik paylaşmaktır, bu amacımıza giderken tüm dünyadan faydalı dökümanları alıp anlaşılabilir biçimde temizleyip size sunmaktr. Hedefimiz doğrultusunda 2019'dan bu güne kadar sabırla devam etmekteyiz, Siz değerli dostlarımıza Türkçe kaynak üretirken herhangi bir beklentimiz asla olmadı ve olmayacaktır. Saygılar ve sevgilerle....

Ubuntu Webmin Kurulum

Ekli dosyayı görüntüle 130Webmin, Linux tabanlı işletim sistemlerini yönetmek için web tabanlı bir uygulamadır. Komut satırı arayüzüne aşina olmayan yeni başlayan kullanıcılar için tasarlanmıştır.
Kullanıcıların yapılandırma dosyasını düzenlemesine, bir web sunucusu, FTP sunucusu, komutlar çalıştırmasına, paketleri yüklemesine veya e -posta yönlendirmesini yönetmesine ve bir web tarayıcısıyla her şeyi yönetmesine yardımcı olur.
Uzak Linux sistemlerinizi yönetmek için basit ve web tabanlı bir kullanıcı arayüzü sunar.

Bu öğreticide, Webmin'i nasıl yükleyeceğinizi ve Ubuntu 22.04 sunucusunda Let's Şifreleme ile nasıl güvence altına alacağınızı göstereceğiz.

Önkoşullar
Ubuntu 22.04 çalıştıran bir sunucu.
Geçerli bir etki alanı adı sunucunuza işaret edilir.
Sunucunuzda bir kök şifre yapılandırılır.
Başlarken
Başlamadan önce, sistem paketlerinizi en son sürüme güncellemeniz önerilir. Bunu aşağıdaki komutla yapabilirsiniz:
Kod:
apt-get update -y
apt-get upgrade -y
Sisteminiz güncellendikten sonra, değişiklikleri uygulamak için yeniden başlatın.

Webmin'i Ubuntu 22.04'e yükleyin​

Varsayılan olarak, Webmin Ubuntu standart deposunda mevcut değildir. Bu nedenle, sisteminize bir webmin deposu eklemeniz gerekecektir.

İlk olarak, gerekli paketleri aşağıdaki komutla yükleyin:
Kod:
apt-get install software-properties-common apt-transport-https wget -y
Tüm paketler yüklendikten sonra, Webmin GPG tuşunu aşağıdaki komutla içe aktarın:
Kod:
wget -q http://www.webmin.com/jcameron-key.asc -O- | apt-key add -
Ardından, aşağıdaki komutla webmin deposunu sisteminize ekleyin:
Kod:
add-apt-repository "deb [arch=amd64] http://download.webmin.com/download/repository sarge contrib"

Depo eklendikten sonra, aşağıdaki komutu çalıştırarak webmin'i yükleyin:
Kod:
apt-get install webmin -y
Başarılı kurulumdan sonra, Webmin hizmetinin durumunu aşağıdaki komutla doğrulayabilirsiniz:
Kod:
systemctl status webmin
Aşağıdaki çıktıyı görmelisiniz:
Kod:
? webmin.service - Webmin server daemon
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/webmin.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Sun 2022-09-18 07:32:41 UTC; 42s ago
  Process: 58866 ExecStart=/usr/share/webmin/miniserv.pl /etc/webmin/miniserv.conf (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Main PID: 58867 (miniserv.pl)
   Tasks: 1 (limit: 4579)
   Memory: 27.8M
    CPU: 644ms
   CGroup: /system.slice/webmin.service
       ??58867 /usr/bin/perl /usr/share/webmin/miniserv.pl /etc/webmin/miniserv.conf

Sep 18 07:32:38 ubuntu2204 systemd[1]: Starting Webmin server daemon...
Sep 18 07:32:38 ubuntu2204 perl[58866]: pam_unix(webmin:auth): authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty= ruser= rhost= user=root
Sep 18 07:32:41 ubuntu2204 webmin[58866]: Webmin starting
Sep 18 07:32:41 ubuntu2204 systemd[1]: Started Webmin server daemon.
Webmin hizmetini durdurmak için aşağıdaki komutu kullanın:
Kod:
systemctl stop webmin
Bu noktada, Webmin 10000 numaralı bağlantı noktasında yüklenir ve dinlenir. Bunu aşağıdaki komutla doğrulayabilirsiniz:
Kod:
ss -antpl
Webmin dinleme bağlantı noktasını aşağıdaki çıktıya almalısınız:
Kod:
State    Recv-Q   Send-Q      Local Address:Port      Peer Address:Port   Process                     
LISTEN   0      4096          0.0.0.0:10000        0.0.0.0:*     users:(("miniserv.pl",pid=58867,fd=5))

Webmin Web UI'ye eriş​

Şimdi, web tarayıcınızı açın ve https: // sizin-iP-Adres: 10000 URL'sini yazın. Güvenilmeyen SSL sertifikası hakkındaki mesajı görmelisiniz. Webmin güvenilmez kendi kendine imzalanmış bir SSL sertifikası kullandığından:
p1.png

Yukarıdaki mesajı yok sayın ve IP'nize (güvensiz) devam edin. Webmin giriş sayfasını görmelisiniz:
p2.png

Kök kullanıcı adınızı, şifrenizi sağlayın ve giriş düğmesine tıklayın. Webmin kontrol panelini aşağıdaki ekranda görmelisiniz:
p3.png

Webmin Nasıl Kullanılır​

Artık Linux sisteminizde birkaç şey yapabilirsiniz. Bu bölümde, paketleri nasıl güncelleyeceğinizi, Git'i nasıl yükleyeceğinizi ve Webmin web arayüzüyle yeni bir kullanıcı oluşturacağınızı göstereceğiz.

Paketleri yükleyin ve güncelleyin​

İstediğiniz paketi yükleyebilir ve Webmin web arayüzünü kullanarak tüm paketleri güncelleyebilirsiniz.

Örneğin, bir Net-Tools paketi yüklemek istiyorsanız, Systems => Yazılım Paketlerini tıklayın. Aşağıdaki ekranı görmelisiniz:
p4.png

Şimdi, "APT'den Paket" i seçin, Net-Tools yazın ve Yükle düğmesine tıklayın. Aşağıdaki ekranı görmelisiniz:
p5.png


Kullanıcılar Oluştur ve Yönetin​

Webmin ayrıca sisteminizde kullanıcı hesapları oluşturmanıza, düzenlemenize ve silmenize olanak tanır.

Yeni bir kullanıcı oluşturmak için System => Kullanıcılar ve Gruplar'ı tıklayın. Aşağıdaki ekranı görmelisiniz:
p6.png

Yeni bir kullanıcı oluştur düğmesine tıklayın. Kullanıcı oluşturma ekranını görmelisiniz:
p8.png

p9.png

Kullanıcı adınızı sağlayın, Kullanıcı Kimliği için Otomatik'i seçin, gerçek adınızı sağlayın, ana dizin için, otomatik seçin, normal parolayı seçin ve istediğiniz parolayı yazın, ardından yeni bir kullanıcı oluşturmak için Oluştur düğmesine tıklayın. Yeni oluşturulan kullanıcıyı aşağıdaki ekranda görmelisiniz:
p10.png

İşiniz bittikten sonra bir sonraki adıma geçebilirsiniz.

Webmin'de SSL'yi etkinleştirin​

Varsayılan olarak, Webmin kendi kendine imzalanmış bir sertifika kullanacak şekilde yapılandırılır. Bu nedenle, webmin'in güvenilir bir SSL sertifikasıyla güvence altına alınması önerilir.

Başlamadan önce, Sisteminize Apache'yi yüklemeniz gerekecektir. Aşağıdaki komutla yükleyebilirsiniz:
Kod:
apt-get install apache2 certbot python3-certbot-apache -y
Apache web sunucusu yüklendikten sonra. Apache hizmetini başlatın ve aşağıdaki komutla sistem yeniden başlatılmasına başlamasını sağlayın:
Kod:
systemctl start apache2
systemctl enable apache2
Aşağıdaki komutu kullanarak Apache hizmetinin durumunu doğrulayabilirsiniz:
Kod:
systemctl status apache2
Apache sunucusunun etkin durumunu aşağıdaki çıktıya almalısınız:
Kod:
? apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Sun 2022-09-18 07:47:13 UTC; 11s ago
    Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
  Main PID: 62034 (apache2)
   Tasks: 55 (limit: 4579)
   Memory: 5.1M
    CPU: 39ms
   CGroup: /system.slice/apache2.service
       ??62034 /usr/sbin/apache2 -k start
       ??62038 /usr/sbin/apache2 -k start
       ??62039 /usr/sbin/apache2 -k start

Sep 18 07:47:12 webmin.linuxbuz.com systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server...
Sep 18 07:47:13 webmin.linuxbuz.com systemd[1]: Started The Apache HTTP Server.
Webmin arayüzünde, Networking => Network Configuration tıklayın ve ardından ana bilgisayar adına ve DNS'yi tıklayın. Aşağıdaki ekranı görmelisiniz:
p11.png

Hostname adresinizi yazzın ve yapılandırma değişikliklerini uygulamak için Kaydet düğmesine tıklayın.

Ardından, Webmin => Webmin yapılandırmasını tıklayın. Aşağıdaki ekranı görmelisiniz:
p12.png

Şimdi, SSL şifrelemesini tıklayın. Aşağıdaki ekranı görmelisiniz:
p13.png

Let's Şifreleme sekmesine tıklayın, etki alanı adınızı ana bilgisayar adları alanında sağlayın, diğer dizin alanlarında web sitesi kök dizinini sağlayın ve sertifikayı yüklemek için Talep Sertifikası düğmesine tıklayın.

Şimdi, webmin arayüzünüzden çıkış yapın ve güvenli URL'yi kullanarak tekrar giriş yapın https://webmin.linuxbuz.com.
Kaynak: Howtoforge
 
Üst