• Türkiyenin ilk ve tek Web Hosting Frumuna Hoşgeldiniz, Web sitemizde Tüm üye ve ziyaretçilere açık olarak hiç bir beklenti olmaksızın Hosting, Domain, Server vb konularda Döküman paylaşımı yapmaktayız, Desteklemek ve aramıza katılmak için kayıt olmanızı tavziye ederiz :)

LVE error: error: 'NoneType' object has no attribute 'initialize' çözümü

Sorun​

Cagefs, lve_namespaces ve lvectl hizmetleri çalışmıyor, systemctl durum çıktılarının örnekleri aşağıdadır:
Kod:
lvectl.service - lvectl service
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/lvectl.service; enabled; vendor preset: disabled)
Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2022-09-27 16:20:56 MSK; 48min ago
Process: 2498219 ExecStart=/usr/share/cloudlinux/lvectl start (code=exited, status=1/FAILURE)
Main PID: 2498219 (code=exited, status=1/FAILURE)
Tasks: 0 (limit: 1648608)
Memory: 64.0K
CGroup: /system.slice/lvectl.service

Kod:
lve_namespaces.service - lve_namespaces service
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/lve_namespaces.service; enabled; vendor preset: disabled)
Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2022-09-27 16:20:48 MSK; 49min ago
Process: 2498062 ExecStart=/usr/share/cloudlinux/lve_namespaces start (code=exited, status=1/FAILURE)
Main PID: 2498062 (code=exited, status=1/FAILURE)
Tasks: 0 (limit: 1648608)
Memory: 16.0K
CGroup: /system.slice/lve_namespaces.service

Kod:
cagefs.service - CageFS service
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/cagefs.service; enabled; vendor preset: disabled)
Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2022-09-27 16:21:07 MSK; 49min ago
Process: 2497610 ExecStop=/usr/share/cagefs/service/cagefs stop (code=exited, status=1/FAILURE)
Process: 2498673 ExecStart=/usr/share/cagefs/service/cagefs start (code=exited, status=1/FAILURE)
Main PID: 2498673 (code=exited, status=1/FAILURE)

Ayrıca, lvectl komutu aşağıdaki hatayla yürütülemez:


Kod:
# lvectl
error: 'NoneType' object has no attribute 'initialize'
stat("/var/.cagefs", 0x7ffce527ad10)= -1 ENOENT (No such file or directory)
stat("/etc/cloudlinux-edition-solo", 0x7ffce527ae90) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat("/etc/cloudlinux-edition-admin", 0x7ffce527ae90) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat("/etc/cloudlinux-container", 0x7ffce527b1f0) = -1 ENOENT (No such file or directory)
openat(AT_FDCWD, "/proc/lve/list", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0444, st_size=0, ...}) = 0
ioctl(3, TCGETS, 0x7ffce527b2a0)= -1 ENOTTY (Inappropriate ioctl for device)
lseek(3, 0, SEEK_CUR) = 0
ioctl(3, TCGETS, 0x7ffce527b250)= -1 ENOTTY (Inappropriate ioctl for device)
read(3, "10:LVE\tlCPU\tlCPUW\tnCPU\tlEP\tlNPRO"..., 8192) = 4013
close(3)= 0
write(2, "error: 'NoneType' object has no "..., 55error: 'NoneType' object has no attribute 'initialize'
)

Çözüm​

Düzeltme (LU-3527) şu anda kullanıma sunuluyor, güncellemek için aşağıdakileri çalıştırabilirsiniz:

Kod:
# yum groupupdate alt-python27-cllib --enablerepo=cloudlinux-updates-testing
# yum update lvemanager lve-utils --enablerepo=cloudlinux-updates-testing
# yum update lve-stats
 
Üst Alt